Lukning af vand og varme

Retningslinier i forbindelse med lukning for vand og varme.

Vand og varme forsynes til vores boliger via fælles forsyningskanaler. Følgende huse deler forsyningskanaler:

Række 1: hus nr. 1 – 13 – Varme og vand i fyrkælder nr.1 beliggende under hus nr. 2.

Række 2: hus nr. 14 – 23 – Varme og vand i fyrkælder nr.2 beliggende under garager ved hus nr. 23.

Række 3: hus nr. 24 – 30 – Varme og vand i fyrkælder nr.3 beliggende under garager ved hus nr. 24.

Række 4: hus nr. 31 – 39 – Varme i fyrkælder nr.4 beliggende under hus nr. 35. Vand – se nedenfor.

Række 5: hus nr. 40 – 49 – Varme i fyrkælder nr. 5 mellem hus nr. 43 & nr. 44. Vand – se nedenfor.

PLACERING AF STOPHANER TIL VANDFORSYNINGEN:

Rækkerne 1-3: i fyrrummene 1-3.

Række 4 og hovedhuset: i den asfalterede indkørsel til hovedhuset.

Række 5: i græsset ved de grå skilte med nummervisning ved indkørselen fra Strandvejen.

Såfremt et hus i rækken har behov for at lukke for vand eller varme skal de øvrige huse i rækken informeres senest dagen før. (Akut situation undtaget).

De tiltag der skal foretages i det enkelte hus skal forberedes, sådan at lukningen for vandet eller varmen sker i så kort tid som praktisk muligt. For vand eller varme skal ske tidligst kl. 10:00 – af hensyn til øvrige beboeres morgentoilette.

Alle reparationer skal udføres af autoriserede håndværkere!

Bestyrelsen v/Jens Anker Sørensen hus nr. 27, jensanker@me.com, og Claus Tophøj hus nr. 21, ct@humanition.com,  skal altid informeres om lukning for vand og varme og øvrige indgreb i varmekældre og forsyningsrør. Informationen skal indeholde navn og kontaktdata på de autoriserede håndværkere.

Mangler der varmt vand skal rækkerepræsentanten kontaktes. Er rækkerepræsentanten ikke at træffe kan en i bestyrelsen kontaktes.

Christiansgave, 05. marts 2019

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*