Bestyrelsen

Konstitueret formand:
Jens Anker Sørensen, hus nr.27
jensanker@me.com

Kasserer:
Dorthe Carøe, hus nr. 33
d.caroe@mail.dk

Rækkerepræsentanter:
Række 1:  hus nr. 1 – 13: Kim Salskov, hus nr. 10
salskov@mail.dk

Række 2:  hus nr. 14 – 23:  Carsten Boe Pedersen, hus nr. 14. Sekretær
carst1boe@gmail.com

Række 3:  hus nr. 24 – 39: Jens Anker Sørensen, hus nr.27
jensanker@me.com

Række 4:  hus nr. 40 – 49: Mari-Ann Retz, hus nr. 42. Næstformand. Koordinator for de grønne områder. 
mari-ann.retz@roche.com

Række 5:  Hovedhuset nr 50 – 56: Peter Dyvig, nr. 56.
kpdyvig@mail.tele.dk

Skriv til bestyrelsen