Reparation ved pumpehuset

Kære naboer.

Igår aftes blev der konstateret en læk i kloaksystemet ved pumpehuset, og Novafos er i fuld gang med at grave sig frem til lækken.

Returpumpen er standset, men det har ingen virkning på brug af toilet mm.

Der vil i løbet af dagen være en del tung trafik ned til vendepladsen og pumpehuset.

Niels, 49, kontaktede bestyrelsen, og Novafos reagerede hurtigt, så vi har heldigvis undgået stor forurening. Et mindre stykke græs og muld bliver kørt bort og reetableret.

Hilsen
Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.